ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชื่อวิจัย รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2559,21:21  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 เหรียญเงิน ระดับเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีรัตน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,15:29  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนคิดเลขเร็ว ป.1-3 เหรียญเงิน ระดับเครือข่ายปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีรัตน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,15:28  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:04  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:04  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:03  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:03  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:01  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,13:53  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,13:53  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..