ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีอ่าวลึก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิระพร ชัยชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,16:40  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชื่อวิจัย รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2559,21:21  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 เหรียญเงิน ระดับเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีรัตน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,15:29  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนคิดเลขเร็ว ป.1-3 เหรียญเงิน ระดับเครือข่ายปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีรัตน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,15:28  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:04  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:04  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:03  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:03  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,14:01  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,13:53  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..