คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมอหำหมาด บุตรหลำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : อบต.อ่าวลึกน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายโหยบ บุตรหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : อบต.อ่าวลึกน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บุตรหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ อ่าวลึกน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงศักดิ์ มาเติม
ตำแหน่ง : กรรมการ