คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมอหำหมาด บุตรหลำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.อ่าวลึกน้อย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโหยบ บุตรหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.อ่าวลึกน้อย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บุตรหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ อ่าวลึกน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงศักดิ์ มาเติม
ตำแหน่ง : กรรมการ