ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
       โรงเรียนบ้านบากันได้ส่งตัวแทนนักเรียน คือ เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมราพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 2 กันยายน 2556
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2556,19:52   อ่าน 3748 ครั้ง