ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 314) 18 มิ.ย. 63
การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 283) 16 พ.ย. 59
การแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 (อ่าน 276) 03 ต.ค. 59
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 273) 06 ก.ย. 59
เชิญร่วมลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 432) 28 ก.ค. 59
เชิญร่วมกิจกรรมการเปิดบูธกับการอาชีพอ่าวลึก (อ่าน 294) 23 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (อ่าน 412) 24 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 540) 31 มี.ค. 57
การรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 580) 02 ก.ย. 56
การเข้าร่วมโครงการขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (ดีเจน้อยนมแม่) (อ่าน 589) 02 ก.ย. 56
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 19 (อ่าน 846) 25 ส.ค. 56
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) (อ่าน 585) 19 ส.ค. 56