ภาพกิจกรรม
นิเทศสถานศึกษา
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านบากันรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ผอ.มนัส แสวงการผู้ทรงคุณวุฒิ นางเยาวดี เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,16:07   อ่าน 124 ครั้ง