ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านบากัน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายพลภัทร  ธีระกุล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศีึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายศิลาธาร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,13:18   อ่าน 126 ครั้ง