ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบคุณ ศน.กัลยาวีร์ จันทร์เรือง ที่มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตโรงเรียนบ้านบากัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับการสอนหลักสูตรเพศวิถีเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีภูมิต้านจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ในสังคม
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,15:36   อ่าน 163 ครั้ง