ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ในระหว่างวันที่  12-14 มกราคม  2564 มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนีกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบากัน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,15:06   อ่าน 19 ครั้ง