ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน LS-PLC และกระบวนการเรียนรู้ด้วย CO-5STEPs
นายพลภัทร  ธีระกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันและคณะวิทยากรครูผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสถานศึกศสเพื่อพัฒนากิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน LS-PLC และกระบวนการเรียนรู้ด้วย CO-5STEPs  มาใช้ ในการจ้ดทำแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ผู้บริหารในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,22:17   อ่าน 49 ครั้ง