ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อม
ทางโรงเรียนบ้านบากันได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อม  โดยมีนายพลภัทร  ธีระกุล  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบากันร่วมกับวิทยากร  เพื่อถ่ายทอดความรู้  เทคนิคการทำผ้ามัดย้อมแก่คณะครู  เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ที่เน้นทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้และเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,10:56   อ่าน 50 ครั้ง