ภาพกิจกรรม
ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจ
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563  นายพลภัทร  ธีระกุล  ผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบากัน  ได้จัดประชุมปฐมนิเทศซักซ้อมสร้างความเข้าใจข้อปฏิบัติในการมาเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563  
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,15:18   อ่าน 225 ครั้ง