ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2563  นายพลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID19)  ของโรงเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  การปฏิบัติตนเริ่มตั้งแต่ทางเข้าประตูโรงเรียน  นักเรียนทุกคนต้องมีการคัดกรอง  วัดไข้  ล้างมือ  สวมหน้ากากอนามัย  หากไม่สวมจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียนได้  และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,14:04   อ่าน 167 ครั้ง