ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์โควิด 19
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  นายพลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ให้กับนักเรียน จำนวน 21 ราย รายละ 600 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ ภายใต้การสนับสนุนตามนโยบายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,12:36   อ่าน 74 ครั้ง