ภาพกิจกรรม
ติดตามเยียมบ้านนักเรียน ในการทดลองเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายพลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน พร้อมด้วยคณะนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านบากัน ครูประจำชั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการการเรียนทางไกลด้วยระบบ DLTV แบบออนแอร์ แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียน สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียน และบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานเขตพื้นที่ต่อไป.
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,21:05   อ่าน 136 ครั้ง