ภาพกิจกรรม
ติดตามการจัดการการเรียนทางไกลด้วยระบบ DLTV แบบออนแอร์ แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายพลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน พร้อมด้วยคณะนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านบากัน ครูประจำชั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการการเรียนทางไกลด้วยระบบ DLTV แบบออนแอร์ แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในสัปดาห์ที่ 2 เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียน ความพร้อมของอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียน และแก้ปัญหาในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานเขตพื้นที่ต่อไป.
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,18:33   อ่าน 183 ครั้ง