รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านบากัน
หมู่ที่ 2 บ้านบากัน   ตำบลอ่าวลึกน้อย  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
เบอร์โทรศัพท์ 0-75630575
Email : banbakan.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :