ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มิ.ย. 63 ประชุมซักซ้อมนักเรียนในการปฏิบัติตนก่อนเปิดภาคเรียน
#แจ้งนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1- ม.3  เข้าร่วมประชุมซึกซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามกำหนดการในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  
*ภาคเช้า  นักเรียน ป.1 ,ป.2, ป.3 ,ป.6 ,ม.3  มาโรงเรียนเวลา 7:30 น.เวลาปกติ
*ภาคบ่าย  นักเรียน ป.4 ,ป.5 ,ม.1 ,ม.2   มาโรงเรียนเวลา 13:00 น.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานกิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 63 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักนักเรียน ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย 
ชุดสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนบ้านบากัน
24 พ.ย. 59 การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบากันได้กำหนดให้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันที่ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2ประจำปี 2559
05 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 การแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559

เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมชมผลงานนักเรียนในการแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  เครือข่ายศิลาธาร  ณ โรงเรียนบ้านบากัน  ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม 2559

ชุดสุภาพ
08 ก.ย. 59 การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
07 ส.ค. 59 ถึง 07 ก.ค. 59 เชิญร่วมลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เชิญชวนประชาชนที่มีรายชื่อในชุมชนบ้านบากันมาร่วมออกเสียงประชามติ ที่หน่วยออกเสียงประชามติ โรงเรียนบ้านบากัน ใน วัน อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559
ชุดสุภาพ รัฐบาล
30 มิ.ย. 59 ถึง 02 ก.ค. 59 เชิญร่วมกิจกรรมการเปิดบูธกับการอาชีพอ่าวลึก
เนื่องด้วยการอาชีพอ่าวลึกมีความประสงค์ในการขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านบากันในการเปิดบูธกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนฟริ จึงเรียนเชิญประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านบากัน วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก